Allt fler testar sina spelvanor på Stödlinjens hemsida

Årsrapporten från Stödlinjen för 2022 visar intressanta förändringar. Antalet hjälpsökande, det vill säga både spelare och anhöriga till spelare, var ungefär detsamma som 2021, men tittar man enbart på spelares behov kan man se att färre sökt hjälp under 2022 än 2021. Däremot ser man en signifikant ökning av självtester.

Om spelvanor och spelproblem

Spelmissbruk har funnits i alla tider, men i dagens samhälle är människor extra utsatta. Den tekniska utvecklingen går i rasande fart och antalet spel online blir allt fler. Såväl unga som gamla spelar på både svenska och utländska onlinecasinon idag, och det är denna speltyp som ofta leder till spelproblem. Även betting är en problematisk spelform.

I Sverige arbetar såväl myndigheter som företag aktivt för en hälsosam spelkultur, och tillhandahåller bland annat verktyg för att förebygga spelberoende. Dessutom finns flertalet organisationer som riktar sig till spelare som är i behov av hjälp och stöd. En sådan organisation är Stödlinjen.

Kommunikation med Stödlinjen

Enligt statistik från Stödlinjens årsrapport för 2022 är telefon den mest använda metoden för att ta kontakt med Stödlinjen. Bland yngre individer under 25 år är dock chatten mest populär. För personer över 24 år är telefonkontakt det vanligaste sättet att kommunicera med Stödlinjen.

Rapporten för 2022 visar att antalet hjälpsökande är ungefär lika många som 2021, men att antalet spelare som söker hjälp blivit färre. Det är män dominerar bland spelare som söker hjälp. Kvinnor, å andra sidan, utgör majoriteten av anhöriga som söker stöd.

Tydlig ökning av självtester

Stödlinjen erbjuder en rad tjänster för att hjälpa individer att identifiera och hantera spelproblem. En sådan tjänst är ett självtest som finns tillgängligt på deras webbplats. Självtestet är utformat för att hjälpa individer att bedöma sina egna spelvanor. Dessutom identifierar det eventuella tecken på problematiskt spelande. Testet är både anonymt och kostnadsfritt.

En signifikant ökning av självtester har noterats under 2022. Antalet genomförda tester översteg 18 000, vilket är en ökning med 3 000 jämfört med både 2020 och 2021.

Självtestets innehåll och resultat

Stödlinjens självtest baseras på Problem Gambling Severity Index. Det består av nio frågor vars svar ger en poängsumma. De som får 8 poäng eller mer anses ha spelproblem. Under 2022 var det 47 procent av de självtestande som hamnade i denna kategori.

Om Stödlinjen

Stödlinjen är en svensk nationell stödtjänst, etablerad för att bekämpa och förebygga spelproblem. De har till uppgift att erbjuda professionellt stöd och rådgivning till personer som kämpar med spelberoende. Det gäller både de som är direkt påverkade och de som är indirekt påverkade. Alltså ger de stöd till både spelare och anhöriga.

Ny hemsida för bättre stöd

Stödlinjen lanserade en ny hemsida under 2022. Den erbjuder ökad tillgänglighet, användarvänlighet och säkerhet. Dessutom innehåller den utförlig information för de personer som föredrar att inte ta direkt kontakt.

Arbete för en hälsosam spelkultur

Stödlinjen strävar efter att vara en tillgänglig och användarvänlig resurs för alla som behöver hjälp med spelproblem. De arbetar kontinuerligt för att uppdatera och förbättra sina tjänster, vilket inkluderar den nyligen lanserade hemsidan som erbjuder ökad tillgänglighet, användarvänlighet och säkerhet. Genom sitt arbete bidrar Stödlinjen till att skapa en mer hälsosam och ansvarsfull spelkultur i Sverige.

Sammanfattning

Stödlinjens årsrapport för 2022 visar en nedgång i antalet spelare som söker hjälp, men en ökning av anhöriga som gör detsamma. Många hjälpsökande väljer att ta kontakt via telefon, men chatten är populär bland yngre användare.

Antalet självtester har ökat. Allt fler gör Stödlinjens test för att bedöma sina egna spelvanor. Resultaten från 2022 visar att 47 procent av de testade hamnade i kategorin spelproblem.

Stödlinjens nya webbplats, lanserad under 2022, erbjuder ökad tillgänglighet, användarvänlighet och säkerhet. Den ger också utförlig information för dem som föredrar indirekt kontakt.

All den data som presenterats understryker vikten av Stödlinjens arbete och behovet av fortsatt stöd till individer med spelproblem och deras anhöriga.

Monica Granquist

Monica Granquist

Copywriter

Monica är en riktig fena på att skriva nyhetsartiklar. Med utbildning inom journalistik och ett stort intresse för iGaming levererar hon alltid senaste nytt från casinovärlden.

Läs mer