Vad säger siffror från Spelinspektionen om svenska spelvanor?

Svenska spelbolag omsatte 6.8 miljarder under tredje kvartalet 2022. Det är alltså spelarnas insatser minus utbetalda vinster. Jämfört med samma kvartal 2021 är det en ökning med cirka 7%. Siffrorna är inte fastställda ännu. Sett till helår var förra året lite av ett rekordår. Då omsattes över 26 miljarder. Som det ser ut nu kan 2022 få en ännu högre omsättning. Siffrorna är dock inte helt klara än. Som svenska spelbolag räknas alltså spelbolag med en svensk spellicens.

Vi kan även konstatera att människor spelar mer i allmänhet.

Varför spelar människor mer nu?

Det finns viss forskning som tyder på att spel om pengar kan öka under oroliga tider. Exempel är ekonomiska kriser, politiska oroligheter eller naturkatastrofer. Detta kan bero på att människor söker alternativa sätt att hantera sin stress och oro. Spel kan innebära en form av flykt eller tröst under utmanande förhållanden. Spel om pengar kan också öka under oroliga tider på grund av ökad tillgänglighet och marknadsföring av spel. Många spelbolag erbjuder spel online, vilket kan göra det lättare för människor att spela från sina hem och kan leda till ökad speltid. Marknadsföring av spel kan också öka under oroliga tider, vilket kan bidra till att locka fler människor att spela.

Vad menar med den reglerade spelmarknaden?

Den reglerade spelmarknaden i Sverige har funnits sedan den 1 januari 2019. Då upphörde det svenska spelmonopolet och ersattes av ett licenssystem. Målet med den reglerade spelmarknaden är att säkerställa att spel görs på ett ansvarsfullt sätt och att spelarens säkerhet och skydd prioriteras.

Krav för licens

För att få erbjuda spel i Sverige måste företaget ansöka om en svensk spellicens. Företaget måste även uppfylla en mängd krav som ställs av Spelinspektionen. Det är den myndighet som är ansvarig för att tillsynsarbetet på den reglerade spelmarknaden. Licenser kan beviljas för olika slags spel, till exempel sportspel, casinospel och bingo.

Det finns också en mängd restriktioner och begränsningar för hur spel får marknadsföras och vad företagen får erbjuda spelarna. Syftet är att minimera risken för spelmissbruk och att skydda sårbara grupper.

Ökad spelproblematik

Sedan den reglerade spelmarknaden infördes har det skett en ökning av antalet spelrelaterade problem, men Spelinspektionen arbetar aktivt för att förebygga och motverka dessa problem genom olika åtgärder, till exempel kampanjer och samarbeten med olika organisationer.

Högre omsättning – fler avstängda via Spelpaus

I och med att omsättning på spelmarknaden ökar, så stänger fler av sig från spel via Spelpaus.

Spelpaus är ett verktyg som många spelare i Sverige använder för att stänga av sig själva från spel för en viss tid. Syftet med Spelpaus är att hjälpa spelare att begränsa sin speltid och att förebygga spelmissbruk. Det finns många olika anledningar till varför människor väljer att stänga av sig själva med Spelpaus. En anledning kan vara att de känner att de spelar för mycket och vill ta en paus för att få en bättre kontroll över sitt spelande. Andra kan ha bekymmer med spelmissbruk och vill ha hjälp att hantera det på ett ansvarsfullt sätt.

Statistik från Spelnspektionen

Vi har baserat vår artikel på en undersökning från Spelinspektionen. De samlar regelbundet in information för att bevaka trender på spelmarknaden. Spelinspektionen är den myndighet i Sverige som övervakar och reglerar spelmarknaden. Deras uppgift är att säkerställa att spel sker på ett ansvarsfullt sätt, att spelmarknaden är rättvis och att spelintäkterna går tillbaka till samhället. Spelinspektionen har också ansvar för att kontrollera att spelbolag följer gällande lagar och regler, samt att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Henrik Lund

Henrik Lund

Copywriter

Henrik är ekonomen som valde att sadla om till copywriter. Hans främsta fokusområde är casinorecensioner, vilket han har flera års erfarenhet av att skriva.

Läs mer