Cookie- och Sekretesspolicy

Integritetspolicy

Vi tar behandlingen av dina personuppgifter på största allvar. Vi förespråkar rättvis och transparent databehandling i enlighet med gångbara regler. Denna sekretesspolicy förklarar hur vi behandlar dina personuppgifter på denna webbplats.

Uppgiftsansvar och kontaktinformation

Vi är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som vi får från dig. Våra kontaktuppgifter är följande: info @ casino-utan-svensk-licens.net. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy och sådana ändringar träder i kraft omedelbart.

Vi behandlar följande uppgifter om dig

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig:

 • Namn
 • IP-adresser
 • Logga filer om ditt beteende på webbplatsen, inklusive sidor som du har besökt på domänen
 • Tidsstämpel
 • Adress
 • Land
 • Annan cookiedata som kan innehålla personligt identifierbara uppgifter

Syfte och rättslig grund för behandling

Ändamål

Syftet med vår behandling av dina personuppgifter är följande:

 • Att marknadsföra erbjudanden som presenteras på denna webbplats
 • Att behandla kundsupportrelaterade frågor
 • Analys av aktiviteter på sidan och besökarnas användning av webbplatsen
 • För att förhindra attacker ifrån hackare

När du använder webbplatsen så samlar vi in personuppgifter om dig. Du kan inte använda webbplatsen utan att vi samlar in några personuppgifter om dig, vilket du uppmärksammas på i och med popup-samtyckeformuläret som dyker upp när du besöker webbplatsen första gången.

De personuppgifter vi samlar in, är ifrån ditt beteende på webbplatsen. Till exempel vilka sidor du besöker, när, hur länge och din IP-adress. IP-adresser samlas in för att övervaka eventuella oregelbundna trafikmönster och är ett viktigt verktyg för oss för att förhindra attacker ifrån hackare.

Dessutom kan vi blockera besökare om deras IP-adresser visar att de befinner sig på en plats med spelbegränsningar. Vi behandlar bara dina personuppgifter i den omfattning som är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs ovan, för vilka uppgifterna samlas in.

Rättslig grund

Vi är skyldiga att informera dig om den rättsliga grunden för behandling av dina uppgifter, som är följande:

 • Att du har gett ditt samtycke till behandlingen, jfr. Dataskyddsförordningen
 • Att behandlingen av personuppgifter sker med hänsyn till att förhindra hackerattacker baserade på en intresseavvägning som föregår dina grundläggande rättigheter och frihetsrätt, jfr. Dataskyddsförordningen.

Profilering

Profilering definieras som ”vilken form av automatisk behandling av personuppgifter som består av att använda personuppgifter för att utvärdera vissa personuppgifter angående personens arbete, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, geografiska läge eller rörelser.”

Vi använder automatiska beslut, under profilering för att definiera målgrupper baserat på geografiska platser och intressen. Profileringen sker baserat på att du har uttryckt intresse för spel genom att besöka denna webbplats. Härefter kan du förvänta dig att presenteras för banners på andra webbplatser, precis som du kan presenteras för annonser på Facebook och andra sociala mediekanaler som vi använder för att nå vår målgrupp.

Dessutom kommer det att registreras varifrån du besöker denna webbplats, och den geografiska platsen kan påverka hur vi skapar kampanjer. Vi kommer att rikta kampanjer till specifika geografiska platser i händelse av att vi baserar oss utifrån ihopsamlade profildata, så kan vi därav dra slutsatsen att det finns ett stort intresse för vår marknadsföring i specifika städer / områden.

Var dina personuppgifter kommer ifrån

Dessa registreras när du interagerar med oss antingen genom att besöka denna webbplats direkt eller indirekt.

Detta kan ske genom att interagera med vår Facebook-sida eller om du har registrerat dig via webbplatsen. Detta kan leda till att du får riktade marknadsföringsannonser. All data härrör från den registrerade. Om du har interagerat med vårt varumärke på Facebook fungerar Facebook som en mellanhand mellan den registrerade och oss, eftersom vi får informationen via Facebook.

Facebook förser oss inte med personligt identifierbara uppgifter om dig när vi använder deras plattform annat än de beskrivna typerna av personuppgifter i punkt 3, såvida du inte aktivt interagerar med vårt varumärke på Facebook.

Affärspartners

Överföring

Vi överför dina uppgifter till tredje part om vi har fått ditt uttryckliga samtycke till det eller om det är nödvändigt för att fullgöra ett legitimt intresse till exempel till myndigheter i den utsträckning vi är skyldiga enligt rådande lagstiftning.

Databehandlare

EU-kommissionen har fattat ett beslut om säkerhetsnivån för personuppgifter och i detta verkar det som att säkerhetsnivån i USA inte är tillräcklig.

EU-kommissionen har dock fastställt att organisationer baserade i USA är ”säkra områden” om de har anslutit sig till Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA. EU-kommissionen anser att Nya Zeeland är ett säkert tredjeland.

Vi överför data till följande USA-baserade organisationer som ingår i Privacy Shield-avtalet:

 • Meta Platforms Inc.
 • Google Llc.

Radering

Dina personuppgifter lagras endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla deras syfte, såvida inte annat krävs enligt lagstiftningen, särskilt under bokföringslagens regler för lagring av bokföringsregister i fem år, samt innevarande år. Loggfiler, inklusive IP-adresser, lagras också i fem år innan de raderas. Google Analytics-data lagras i 26 månader innan de raderas.

Dina rättigheter

Kontaktinformation om du vill använda dina rättigheter

Om du vill använda de rättigheter som anges nedan måste du kontakta oss via kontaktinformationen som visas högst upp i denna sekretesspolicy.

 • Rätt till insikt (se personuppgifter): Du har rätt att få insikt i de personuppgifter om dig som vi behandlar samt ytterligare information. Tillgången till insikt får inte kränka andras rättigheter och rätt till frihet.
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade.
 • Rätt till radering av personuppgifter: I speciella fall har du rätt att få personuppgifter om dig raderade innan den allmänna tidsgränsen för raderingen inträffar.
 • Rätt till begränsning av behandlingen: I vissa fall har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Om du har rätt att begränsa behandlingen kan vi bara behandla uppgifterna – förutom för lagring – med ditt samtycke, eller om lagkrav kräver det, eller för att skydda en person eller viktiga allmänna intressen.
 • Rätt att överföra data (dataportabilitet): När vår behandling av dina personuppgifter baseras på samtycke eller ett kontrakt och behandlingen sker automatiskt är dataportabilitet din rättighet. Denna rättighet innebär att du har rätt att få de personuppgifter som skickas till dig i ett strukturerat, normalt tillämpat och maskinläsbart format som du har rätt att överföra till en annan tjänsteleverantör.
 • Rätt till invändning: I vissa fall har du rätt att göra invändningar mot vår annars lagliga behandling av dina personuppgifter. Du kan även invända mot vår behandling av dina personuppgifter mot direktmarknadsföring.
 • Rätt att återkalla samtycke: Om vi baserar vår behandling på ditt samtycke har du rätt att dra tillbaka ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter helt eller delvis. Återkallandet av ditt samtycke påverkar inte legitimiteten för den behandling som vi har utfört innan du återkallar ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kommer det att träda i kraft från och med det ögonblick som du återkallar.

  Cookiepolicy

  Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i våra cookies och sekretesspolicy. Sådana ändringar ska visas här och träder i kraft omedelbart.

  Vad är cookies?

  Denna webbplats använder – som de flesta andra webbplatser – cookies.

  Cookies är små textfiler som lagras på din dator, telefon, surfplatta eller jämförbar enhet i syfte att känna igen enheten, komma ihåg inställningar, skapa statistik och rikta annonser. Cookies kan innehålla text, siffror eller datum men inga personuppgifter lagras i en cookie och de kan inte innehålla skadlig kod (till exempel ett virus).

  Vi och följande databehandlare har tillgång till de lagrade uppgifterna:
  Meta Platforms Inc.
  Google Llc.

  När du använder vår webbplats accepterar du användning av cookies, inklusive tredjepartscookies, men det är när som helst möjligt att radera eller blockera för cookies.

  Längst ner på denna sida kan du se vilka cookies som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du använder vår webbplats. Om du tar bort eller blockerar cookies blir annonser mindre relevanta för dig och visas oftare. Du kan också uppleva att webbplatsen inte fungerar perfekt och att det kan finnas innehåll du inte har tillgång till.

  Cookies lagras också i loggfiler som samlas in från webbplatsens användare. Loggfiler genereras från alla webbplatser och den här webbplatsen är inget undantag.

  I grund och botten innehåller loggfiler en översikt över:

  1. Vilka sidor som har besöks på webbplatsen
  2. När de har besökt
  3. Varifrån de har öppnats, vilket innebär att loggfilerna samlar in användarens IP-adress

  Baserat på den samlade loggfildata kan vi bara se vilken stad du besöker webbplatsen från och inte din exakta geografiska plats. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter, inklusive din IP-adress, i vår integritetspolicy.

  Nämnda loggfiler kommer att användas både för att övervaka trafik på webbplatsen och som en säkerhetsåtgärd. En av anledningarna till att vi samlar in IP-adresser är att vi kan använda dem för att förhindra attacker ifrån hackare. Om vi i loggfilerna kan se ett ovanligt mönster varifrån trafiken kommer, kan det vara ett tecken på ett försök till en attack ifrån hackare.

  Genom att övervaka användarnas plats via IP-adresser är vi bättre rustade för att förhindra liknade attacker. Loggfiler, inklusive IP-adresser, lagras i fem år innan de raderas.

  Vad använder vi cookies för?

  Vi använder cookies för en rad ändamål, som att optimera vårt marknadsföringsarbete och din användarupplevelse och även för att säkra och förbättra våra webbplatsers tekniska funktionalitet. En del av informationen vi samlar in via cookies används för att analysera våra användares beteende på webbplatsen.

  Kakorna kan ge oss en översikt över vilken typ av enheter webbplatsen öppnas via, vilka sidor användarna besöker, vilka marknadsföringskanaler användarna kommer från och hur lång tid de spenderar på webbplatsen.

  Om användare klickar på annonser eller affiliate-länkar på webbplatsen kommer det också att registreras och inkluderas i våra analyser av webbplatsen. Vi använder informationen för att optimera våra egna marknadsföringsinsatser och som ett verktyg för att förbättra användarupplevelsen och optimera vår webbplats.

  Cookies används också för att göra webbplatsen mer funktionell för sina användare. Användningen av cookies innebär att användarna inte behöver ladda ner så mycket data när de besöker webbplatsen och att webbplatsen kommer ihåg användarnas preferenser. Det optimerar användarupplevelsen, laddningen av innehåll och webbplatsens svarstid. Användningen av cookies gör det möjligt att göra löpande anpassningar på webbplatsen för att matcha användarens behov som identifierats genom deras beteende.

  Förutom oss lämnar vissa tredje parter också cookies på din hårddisk när du använder webbplatsen. Du kan läsa mer om vilka tredje parter under ”Tredje parter som lämnar cookies”.

  Vilka cookies använder vi?

  Du kan se en lista över kakorna som lagras på din hårddisk, mobil eller surfplatta när du använder vår webbplats längst ner på denna sida. I det följande stycket kommer vi att utarbeta användningen av olika typer av kakor.

  Heat maps

  Med jämna mellanrum använder webbplatsen Heat maps (värmekartor) som visar användarna var de befinner sig på webbplatsen. Dessa data och informationen om detta kommer att lagras. Specifikt så är en värmekarta ett verktyg för att identifiera hur användarnas specifika rörelse på webbplatsen sker, och kan vara bra att känna till i processen för att optimera vår webbplats och dess layout.

  Cookies som används för analys

  Webbplatsen använder programmen ”Google Analytics” och ”Matomo” för att analysera från vilka geografiska platser användarna besöker webbplatsen. Det kan identifieras via användarnas IP-adresser.

  Den geografiska platsen betyder – som nämnts tidigare – att vi inte kan se användarnas adresser eller exakta platser, men detaljnivån är att vi kan se från vilken stad användaren kommer åt webbplatsen från. Anledningen till att vi får information om användarens geografiska läge är först och främst för att se till att vi endast tillåter åtkomst till användare som inte är begränsade på grund av lokal lagstiftning om spel.

  Webbplatsen samlar också in anonym statistik över användarens besök på webbplatsen, inklusive antalet besök, genomsnittlig tid på webbplatsen och vilka sidor som har laddats.

  Syftet är att segmentera webbplatsens användare baserat på faktorer som demografi och geografi, vilket gör det möjligt att strukturera och förstå målgruppen i syfte att presentera online-annonser för dem.

  Riktad reklam

  När du använder den här webbplatsen lagras cookies på din hårddisk, mobil eller surfplatta som säkerställer att online annonser kan riktas till att vara särskilt relevanta för dig, när du använder sociala medier som Facebook och Instagram och när du besöker andra webbplatser. Det kan också betyda att du presenteras för banner annonser ifrån oss när du surfar på andra webbplatser.

  Det riktade marknadsföringsarbetet slutar senast 180 dagar från det att du senast besökte webbplatsen. Du kan också undvika riktade annonser genom att radera eller blockera cookies.

  Tredje parter som lämnar cookies

  å webbplatsen kan du stöta på olika externa plugins, såsom inbäddade Youtube-videor eller liknande funktioner.

  Dessa plugins kan lämna en cookie på din hårddisk, mobiltelefon eller surfplatta. Denna kategori av cookies härrör från tredje parts tjänster på webbplatsen. Vanliga tredjepartscookies inkluderar:

  • Youtube – Kan figurera på webbplatsen på grund av inbäddade videor på webbplatsen
  • Affiliate länkcookies – Kan visas på webbplatsen för att vi länkar till spelleverantörerna (kasinon, pokersajter, bingosidor och vadslagningssidor) Anledningen till att vi har inkluderat dessa funktioner på webbplatsen är att det kan göra det möjligt för oss att erbjuda våra användare fler funktioner (till exempel videor) och andra fördelar.

  Hur länge lagrar vi användarinformation?

  Information om användarnas besök på webbplatsen lagras i upp till 26 månader i Google Analytics.

  Om en användare besöker webbplatsen igen under 26 månader kommer lagringsperioden att startas om och lagras i 26 månader från det ögonblicket. Detta kallas också för ”datalagring”. Datainsamlingen sker i enlighet med Googles riktlinjer och innehåller ingen personlig information om användarna.

  Målet med den pågående insamlingen av data och lagring av data på upp till 26 månader är att ge våra användare bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. Google Analytics-data lagras i upp till 26 månader för att kunna skapa statistik över webbplatsens årliga utveckling och för att ha jämförbar data tillbaka och för att mäta webbplatsens trafik.

  Användare som har interagerat med eller besökt webbplatsen via Facebook Marketing kommer att lagras i en Facebook Pixel i upp till 180 dagar, i enlighet med Facebooks riktlinjer. All data anonymiseras av Facebook.

  Målet med Facebook Pixel är att rikta in annonser och marknadsföring från webbplatsen via Facebook och att presentera användarna för annonser som matchar deras intressen och behov.

  Hur kan jag undvika cookies?

  Om du inte vill lagra cookies på din hårddisk, mobiltelefon eller surfplatta kan du radera dem när som helst, vilket är enkelt och inte särskilt tidskrävande.

  Du hittar en guide för att radera cookies på följande länk: https://www.digitaltrends.com/computing/how-to-delete-cookies/

  Om du inte önskar att din hårddisk, mobiltelefon eller surfplatta lagrar cookies när du surfar online kan du välja att blockera alla cookies eller att få en varning varje gång din dator, mobiltelefon eller surfplatta vill lagra en cookie.

  I följande länk kan du hitta en guide om hur du ändrar inställningarna i din webbläsare för att blockera cookies: https://www.wikihow.com/Disable-Cookies

  Kontaktinformation

  Om du har några klagomål eller frågor om hur cookies, personuppgifter eller annan information om ditt beteende på webbplatsen används, är du välkommen att kontakta oss via e-post. Alla frågor och frågor kommer att behandlas på allvar och besvaras så snabbt som möjligt.

  Uppdaterad: 01.05.2023

Du är här: Casino Utan Svensk Licens » Cookie- och Sekretesspolicy