Cookie- och Sekretesspolicy

Integritetspolicy

Vi tar behandlingen av dina personuppgifter på största allvar. Vi förespråkar rättvis och transparent databehandling i enlighet med gångbara regler.

Vi ansvarar för behandlingen av de personuppgifter vi får in från dig, och förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy. Sådana ändringar träder i kraft omedelbart.

Här kommer vi att förklara hur vi behandlar dina personuppgifter på denna webbplats. Du kan alltid kontakta oss på [email protected] om du har några frågor eller funderingar rörande vår cookie- och sekretesspolicy.

Vi kan behandla följande uppgifter om dig:

Syfte och rättslig grund för behandling

Syftet med vår behandling av dina personuppgifter är följande:

När du använder vår webbplats samlar vi in personuppgifter om dig. Vi uppmärksammar dig redan när du landar på vår sida för första gången om att du inte kan använda webbplatsen utan att vi samlar in några personuppgifter från dig.

De personuppgifter vi samlar in baseras på ditt beteende på webbplatsen, exempelvis vilka sidor du besökt, när och hur länge, samt din IP-adress. Anledningen till att vi samlar in IP-adresser är för att kunna övervaka oregelbundna trafikmönster. Detta är ett viktigt verktyg för att förhindra att sidan hackas. Dessutom kan vi blockera de besökare vars IP-adresser befinner sig på en plats med spelbegränsningar.

Vi behandlar bara dina personuppgifter i den omfattning som är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivits ovan.

Den rättsliga grunden för behandling av dina uppgifter är följande:

Var dina personuppgifter kommer från

Dina personuppgifter registreras när du interagerar med oss genom att besöka denna webbplats direkt eller indirekt.

Du interagerar med oss om du exempelvis registrerar dig på vår webbplats eller besöker vår Facebook-sida. Detta kan leda till att du får riktade marknadsföringsannonser. All data kommer från den registrerade.

Om du har interagerat med vårt varumärke på Facebook fungerar Facebook som en mellanhand mellan dig (den registrerade) och oss, eftersom vi får informationen via dem.

Facebook förser oss inte med personligt identifierbara uppgifter när vi använder deras plattform annat än de beskrivna typerna av personuppgifter ovan, såvida du inte aktivt interagerar med vårt varumärke på Facebook.

Affärspartners

Överföring

Vi kan överföra dina uppgifter till tredje part om vi har fått ditt uttryckliga samtycke till det, eller om det är nödvändigt för att fullgöra ett legitimt intresse till exempelvis myndigheter i den utsträckning vi är skyldiga enligt rådande lagstiftning.

Databehandlare

Vi kan komma att överföra dina uppgifter till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU/EES. Organisationer i USA som är anslutna till Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA är, enligt EU-kommissionen, säkra områden för behandling av personliga uppgifter.

Vi överför data till följande USA-baserade organisationer som ingår i Privacy Shield-avtalet:

Radering

Dina personuppgifter lagras endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla deras syfte, såvida inte annat krävs enligt lagstiftningen, särskilt under bokföringslagens regler för lagring av bokföringsregister i fem år, samt innevarande år.

Loggfiler, inklusive IP-adresser, lagras i fem år innan de raderas. Google Analytics-data lagras i 26 månader innan de raderas.

Dina rättigheter

Om du vill använda de rättigheter som anges nedan måste du kontakta oss via kontaktinformationen som angivits längre upp på den här sidan.

Casino Utan Svensk Licens » Cookie- och Sekretesspolicy
Senast uppdaterad: 13/11/2023